Badanie termowizyjne jest to zilustrowanie specjalną kamera termowizyjną budynku, urządzania elektrycznego bądź mechanicznego, na tej podstawie powstaje obrazu w podczerwieni nazywany termografem.

Termograf budynku
Termograf silnika elektrycznego
Termograf i zdjęcie rozdzielni elektrycznej

Celem przeprowadzania inspekcji termowizyjnej jest badanie obiektów budowlanych, urządzeń technicznych i mechanicznych oraz elektrycznych szaf zasilających, bezpiecznikowych, sterowniczych i połączeniowych pod kontem zmian temperatury pracy i wykrycie ewentualnych wad:

  • usterki w izolacji budynków
  • wady w konstrukcji okien i drzwi
  • wzrost temperatury łożysk
  • przeciążenie urządzeń mechanicznych
  • przeciążenie obwodów elektrycznych,
  • nierównomierne obciążenie obwodów elektrycznych,
  • poluzowanych/wadliwych połączeń elektrycznych,
  • niesprawności urządzeń i osprzętu elektrycznego.

Wyniki pomiarów przedstawione są w formie opisowej i załącznika graficznego z termogramami i zdjęciami w świetle widzialnym, umożliwiającym identyfikację analizowanych obiektów

Przykład ewidentnego przekroczenia – zmiany (DELTY) temperatury w instalacji elektrycznej.

Usterka KRYTYCZNA – natychmiast usunąć

BADANIA TERMOWIZYJNE prowadzimy na terenie województw:
Opolskie, Śląskie, Dolnośląskie
zadzwoń
502 095 904