Zaprojektowanie i wykonanie instalacji:
– monitoringu IP BCS
– alarmu włamaniowego i sygnalizacji pożarowej SATEL
– rejestracji czasu pracy
– sieci komputerowej LAN i WLAN
– budowa i wyposażenie serwerowni
– instalacja i konfiguracja oprogramowania